L’Ajuntament d’Abrera remodela íntegrament la plaça Rafael Casanova

aAbrera.com
07/11/2014

Comparteix
La pla��a Rafael Casanova d'Abrera

Abrera tindrà una plaça Rafael Casanova totalment renovada. Aquest espai públic està situat al carrer Josep Tarradelles, un dels principals eixos viaris del municipi i té un paviment, el de l'antiga pista esportiva, amb més de 40 anys d'antiguitat. Ara es farà totalment nou mantenint els grans pins que defineixen la seva estètica i proporcionen ombra tot l'any.

En el projecte de remodelació, destaca la construcció d'un nou escenari per a actes públics que tindrà una plataforma elevada amb una coberta que també farà la funció de pèrgola. Aquest escenari se situarà a la banda que toca al passeig de l’Estació.

Amb la urbanització d'aquest espai es farà també un nou sistema de recollida d'aigües pluvials, la instal•lació de nova il•luminació i la renovació de tot el mobiliari urbà com bancs, papereres i una font.

Aquestes obres estan pressupostades al voltant de 246 mil euros i tenen un termini d'execució de tres mesos. És previst que els treballs comencin el proper desembre.

Els treballs s'emmarquen en un seguit d'actuacions de millora de la via pública que durant tot l'any està duent a terme l'Ajuntament, com la renovació d'asfaltats i voreres, condicionament de parcs i jardins, repintat i renovació de mobiliari urbà, millores de clavegueram i renovació de l'enllumenat.

Presentació del projecte als veïns
L’Ajuntament va presentar aquest projecte de remodelació als veïns i veïnes
perquè el coneguessin de primera mà i poguessin plantejar consultes. L’acte informatiu va anar a càrrec de l’alcaldessa d'Abrera, Maria Soler; el regidor d’Obres i Serveis, Antonio Merino; i tècnics municipals.