EL MERCURI ESTÀ EN L'AIRE

 [Veure 3 comentaris]
23/11/2007

Les associacions ANDA i MARTORELL VIU presenten a Abrera les dades i els valors obtinguts en les medicions de mercuri en l'aire realitzades per l'Organització ECOLOGISTES EN ACCIó en diferents punts de les rodalies del complex industrial Solvay. L'acció, realitzada al mes de juny per especialistes de la universidad de Castilla - La Mancha, s'enmarca dins la campanya mundial d'Ecologistes en Acció anomenada ZeroMg per denunciar que, malgrat els acords entre empreses i governs i els avisos de la comunitat científica per reduir l'emissió d'aquest metall pesat i tòxic, certes indústries del clor conntinuen vessant-lo a l'atmosfera en altes quatitats. El ponent serà Miquel Llop, portaveu d'Ecologistes en Acció. A la Casa de Cultura  de Abrera, divendres 23 de novembre, 19.00h.

 
Concretament a Martorell les medicions van oscil·lar entre un màxim de 3.890 ng/m3 i els 500 ng/m3.
Són valors superiors als 300 nanograms per metre cúbic (ng/m3) recomanats per l'entitat EPA nord-americana i els 1.000 ng/m3 recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), amb l'agreujant de la proximitat del complex industrial Solvay als habitatges i a la riba delLlobregat. Fins ara es desconeixien les emissions a l'aire de mercuri ja que des del 2003 l’empresa assegurava que els vessaments d’aquest metall pesant no eren a l'atmosfera. 
 
El mercuri és volátil que un cop s’ha llençat a l’atmosfera pot ser transportat a grans distàncies odipositar-se en l'aigua i és molt dificil d'eliminar. Arriba als humans per la cadena alimentària o pel consum d’aigua. El mercuri pot afectar al sistema nerviós. Actualment hi ha tecnologia per reduir engran mesura aquestes emissions.
 
 
PREN NOTA!

Tema: Presentacion de los valores de mercurio en el aire en los alrededores de Solvay.
Ponent: Miquel Llop, d'Ecologistes en Acció.
Lugar: Casa de Cultura  de Abrera.
Hora: 19.00 h.
Organitza: Anda i Martorell Viu
Col·labora: Ecologistes en Acció.
Amb el suport de: Ajuntament d'Abrera